Frederiksen Consult

Frederiksen Consult

Erhvervspsykologisk rådgivning. Ring 26 88 84 21
Om Frederiksen Consult

FrederiksenConsult tilbyder alt indenfor erhvervspsykologisk rådgivning.

Referencer

 

CV

 

Kunderne siger
Klik for at se, hvad kunderne synes om Frederiksen Consult.
Læs mere "Kunderne siger"
CV
Klik for at læse CV.
Læs mere "CV"
Kunderne siger
Klik for at se, hvad kunderne synes om Frederiksen Consult.
Read More "Kunderne siger"
CV
Klik for at læse CV.
Read More "CV"
Om Frederiksen Consult
Klik her for at læse mere om Frederiksen Consult.
Read More "Om Frederiksen Consult"

Om Frederiksen Consult

FrederiksenConsult tilbyder alt indenfor erhvervspsykologisk rådgivning.

Når dagligdagen skal være anderledes bliver Ledelse altid omdrejningspunktet. Det er her der altid skal bruges kræfter. Det er her ansvaret ligger. Det er ikke lig med, at ledelsen skal skabe alle nødvendige forandringer; men de skal drive dem. Det stiller store krav til beslutningstagning og handling. Derfor er sparring til ledere i forandringsprocesser eller konfliktsituationer en af de mest meningsfulde og effektive ydelser jeg leverer.

Konflikter og interessemodsætninger er en del af alle arbejdspladser. Vores evne til at håndtere dem bliver bestemmende for både kvaliteten af vores arbejde samt vores trivsel og velvære.

Forandringer er lig med øget energiforbrug. Det er hverken noget vi entydigt er imod eller bare kan beslutte os for at omfavne. Det er derfor vore muligheder for at finde energien til at give det nye mening, der bliver bestemmende for udkommet.

Når jeg arbejder med stress og stresssymptomer fokuserer jeg altid på årsagen – overbelastning. Dette er ikke kun lig med for mange opgaver – det kan ligeledes skyldes modsatrettede krav, personkonflikter, mange forandringer mm. Jeg arbejder for at skabe fremadrettede handlemuligheder – både for den enkelte og for arbejdspladsen.

Skyld er et konstant tema i mit arbejde. Når der opstår problemer for os eller dem omkring os bruger vi ofte størstedelen af vore kræfter på at finde ud af, hvem der er skyld i dem. Det er selvfølgelig vigtigt at finde årsager; men spørgsmålet om skyld kommer i vejen for handling. ”Jeg gør ikke noget – det er ikke min skyld at problemet er opstået!”

”Vi trives, når vi lykkes”. En simpel påstand med store implikationer. Arbejdet med at skabe en god trivsel og arbejdet med at skabe effektivisering og øget produktivitet ses ofte som hinandens modsætninger. Ledelsen vil have mere for pengene og medarbejderne vil have trivsel. I praksis er vores evne til at lykkes – sammen og hver for sig – den væsentligste faktor i forhold til vores trivsel.

Mobning på arbejdspladsen er et af de vanskeligste emner at arbejde konstruktivt og fremadrettet med. Hvad er der at snakke om – Det skal bare stoppes!!! Det er noget vi oplever som uforenligt med professionel adfærd og derfor også vanskeligt at arbejde med.
Jeg har i 12 år arbejdet sammen med en af Danmarks førende forskere på området, Eva Gemzøe Mikkelsen. Vi har over årene udviklet en række redskaber, som tilsammen gør en reel forskel. Fokus for meget af arbejdet ligger i arbejdet med at forebygge konflikter og uenigheder. Det er her risikoen for mobning opstår – og det er her, vi kan gøre en forskel. Redskaberne tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området og indsatserne er evidensbaserede.

Tilstrækkelig viden + De rigtige holdninger = Passende adfærd. Derfor skal adfærdsændringer skabes gennem opkvalificering, information og holdningsbearbejdning – eller hvad? Nudging sætter fokus på den del af vores adfærd, som ikke følger ovenstående formel.
Nudging leverer en forklaring på, hvorfor så meget adfærd virker irrationel. Hvad er det, der gør, at vi konstant vælger de lette og kortsigtede løsninger? Hvorfor lever vi så sjældent op til aftaler med os selv og andre, når det kommer til problematisk adfærd?
Udover at virke befriende for os som ofte træder ved siden af, så leverer Nudging også en lang række effektive redskaber til reel adfærdsændring.